بازسازی مجتمع مسکونی

از آن جایی که هزینه تخریب و ساخت آپارتمان ها بالا رفته است، بسیاری از مالکان با وجود فرسایش بنا، تمایل به بازسازی مجتمع مسکونی دارند. بازسازی مجتمع مسکونی، ظاهر بنا را تغییر داده و زیباتر می نماید. کیفیت کاربری ساختمان را بالاتر می برد و گاه با تغییر سیستم های گرمایش و سرمایش و تأسیسات و ابعاد و شکل پارکینگ و … باعث راحتی و آرامش بیشتر ساکنان می گردد.

یکی از انواع اصلی بازسازی مجتمع مسکونی، نوسازی نمای بیرونی ساختمان و مشاعات می باشد. تغییر ابعاد پنجره ها یا ایجاد نورگیرهای جدید نیز در زیر مجموعه این نوع از بازسازی مجتمع مسکونی قرار می گیرد.یکی دیگر از انواع بازسازی، بازسازی کلی مجتمع مسکونی می باشد که عموما به دلیل فرسودگی بیش از حد ساختمان انجام می گیرد. ساختمان هایی که مشاعات مناسبی دارند، ارتفاع لابی در آن ها به میزان مناسب است، جا برای قرار دادن آسانسور دارند و مواردی از این دست، برای بازسازی کلی بسیار مناسب می باشند.

پیش از هر گونه اقدام برای بازسازی مجتمع مسکونی باید هدف و میزان انتظارات کارفرما یا صاحبان ملک از بازسازی مشخص گردد. سپس شیوه کار و نوع بازسازی توسط کارفرما و با مشورت با پیمانکار، مشخص می گردد. مرحله بعد تخمین بازه ای برای هزینه های بازسازی مجتمع مسکونی است. این تخمین باید با در نظر گرفتن احتمالات لازم و ضروری که باعث کاهش یا افزایش قیمت می شود، انجام گیرد. در نظر گرفتن نوسانات اقتصادی و بالا رفتن قیمت مواد و مصالح مورد نیاز برای بازسازی نیز در این بازه باید در نظر گرفته شود.

تعیین مدت زمان لازم برای بازسازی مجتمع مسکونی نیز از مواردی است که باید به درستی پیش از شروع کار و در زمان قرارداد مورد بررسی قرار گیرد. از آن جایی که مجتمع مسکونی با سکونت افراد و امنیت و آسایش آن ها در ارتباط می باشد، داشتن عجله و شتاب از سوی کارفرما امری طبیعی است. مجری بازسازی مجتمع مسکونی باید یک بازه زمانی معقول و امکان پذیر با در نظر گرفتن تمامی احتمالات و وقوع حوادث پیش بینی نشده، مانند تغییرات جوی و آب و هوا در نظر بگیرد و به کارفرما اعلام نماید. عجله و شتاب نباید باعث کاهش کیفیت کار شود و استانداردهای ضروری و لازم یک بنای مسکونی را که با جان و ایمنی افراد در ارتباط است پایین بیاورد.

در این مجموعه بازسازی مجتمع مسکونی در مقیاس خرد و کلان، با بهترین کیفیت و توسط مهندسین با تجربه و ماهر صورت می گیرد.