المان شهری

المان شهری متشکل از عناصر و اجزائی از شهر ها هستند که وظیفه انتقال معنا و مفهومی ویژه را دارند. شامل موارد بسیاری چون مجسمه ها، سردیس ها، نمادها، تندیس ها، آب نماها و مواردی از این دست می شود. المان شهری با هر تکه ای شهر که در آن واقع شده است وابستگی معنا و مفهومی دارد. پانتخاب شکل و شمایل آن بستگی به بافت معماری آن بخش از شهر، گذشته و یادبود های آن مکان به خصوص، اهداف و برنامه ریزی های شهری و غیره می باشد.

به عبارت دیگر المان شهری باید با آن قسمت از شهر هماهنگی داشته باشد. پس از جاگذاری المان شهری در آن بخش، به راحتی با مکان عجین گردد و از سوی ساکنان و گذرندگان پذیرفته شود. المان شهری نباید در تضاد با بستری که در آن واقع شده است. حال و هوای محیط باشد. به طور مثال یک المان شهری با مفهومی انتراعی شاید در بافتی سنتی. قدیمی به خوبی درک نگردد و مورد استقبال قرار نگیرد.

مزایای المان شهری

المان شهری مزایای زیادی برای بافت شهری دارد که شامل این موارد می شوند. المان شهری باعث ارتباط برقرار کردن ساکنان و شهروندان با محیط پیرامون خود می شود و به آن ها، احساس آرامش بیشتری می دهد. در افزایش روحیه گذرندگان و ناظران تأثیر مستقیم دارد. همان طور که محیط ها و گذرگاه های سرد و بی روح، احساس ناخوشایندی را به عابران منتقل می کنند.

به کارگیری المان شهری به معماری شهر ها جلوه های بصری می بخشد . باعث زیبا سازی می گردد. همچنین المان شهری ابزاری مناسب برای جامعه شناسان و فرهنگ سازان می باشد. تا به انتقال معنا و مفهوم بپردازند و فرهنگ سازی نمایند. دیگر آنکه المان شهری می تواند شیوه ای مناسب برای یادمان بزرگان، ادبیان و مفاخر ملی و مذهبی می باشد.

المان شهری می تواند از متریال گوناگونی ساخته شود. می تواند یک سازه فلزی، چوبی یا سنگی باشد یا از بتن، سفال و موادی دیگر ساخته شود. المان شهری از هر متریالی که ساخته شود باید متناسب با فضای بیرون بوده و با تغییرات جوی و آب و هوایی، سازگار باشد. این سازه ها نباید در اثر تماس با بارش برف و باران یا در زیر نور مستقیم آفتاب کیفیت خود را از دست دهند. به عبارت دیگر در برابر رطوبت، سرما، گرما، نور خورشید و مواردی از این دست، مقاوم سازی و تجهیز شده باشند.