بتن برجسته پل

یکی از مکان هایی که برای استفاده از طرح های بتن برجسته مناسب می باشد، جداره و دیواره پل معابر است. بتن برجسته، طرح و نقشی است که بر روی سطح صاف و هموار بتن ایجاد می کنند. پوشش درونی پل های بزرگراه ها که به دلیل ساختار بتنی، اغلب ظاهری سرد و بی روحی و ملال انگیز پیدا می کنند یکی از بهترین مکان هایی هستند که می توان با نقوش برجسته بتن آن ها را زینت داد.

نقش برجسته بتن به دلیل خصوصیات ساختاری بتن، دارای ویژگی هایی است که کاربرد آن را بر روی جداره پل های مناسب و مطلوب کرده است. این ویژگی ها شامل این موارد می شوند: نقش برجسته بتن به کار رفته در پل، نسوز و ضد حریق است و بر اثر دود، آتش و مواردی از این دست، آسیب نمی بیند. این نقش های حجم دار و برجسته به دلیل بافت مقاوم بتن، در تماس با آب و رطوبت آسیب نمی بیند، تخریب نمی شود و ماهیت خود را از دست نمی دهد و به راحتی با شستشوی دیواره پل می توان نقش برجسته را نیز از آلودگی ها پاک کرد. ساختار بتن در برابر تابش مداوم نور خورشید و حرارت آن غیر قابل تغییر است و در صورت به کار رفتن نقش برجسته بتن بر روی نقاطی از پل که در معرض نور خورشید است، دچار آسیب نمی شود.

همچنین نقش برجسته بتن به کار رفته در پل ها، در اثر لرزش و ضربه آسیب نمی بیند. از آن جایی که پل همواره در معرض ارتعاشات است و امکان ضربه به دیواره آن نیز بسیار بالا است، استفاده از این هنر و ساختار مقاوم بتن، بسیار مطلوب می باشد.

نقش برجسته بتن بر دیواره پل، برای طراحی نیاز به مجریان بسیار ماهر و زبده ای دارد. کیفیت بتن بسیار اهمیت دارد و کیفیت کار افراد و سرعت عمل آن ها نیز بسیار مهم است زیرا بتن به سرعت خشک و سخت می شود. همچنین این آثار هنری بر روی پل نیاز به هزینه کردن برای تعمیر و نگهداری ندارند و دوام و طول عمر بالایی دارند.

برای جلوه هر چه بیشتر نقوش برجسته بتن بر روی دیواره پل ها، می توان از یک نور پردازی مناسب و کارشناسی شده، بهره برد تا برجسته بودن و جلوه گری این سطوح ایجاد شده از بتن را چند برابر نماید. ما در این مجموعه از متخصصان و کارشناسان زبردستی در زمینه ایجاد طرح و نقش برجسته بتن، بهره می بریم.