دیوارنگاره

دیوارنگاره به هر گونه تصویر کردن طرح ها، نقش ها، اشکال، نمادها، کلمه ها و مانند آن بر روی دیوارها یا عناصر یک مکان عمومی می گویند. دیوارنگاره هنری مختص دنیای مدرن نیست و به قدمت تاریخ انسان وجود داشته است و در هر دوره تاریخی متناسب با حال و هوا و شرایط زمانه بودن است. آن چه در طول زمان تغییر کرده است، شکل اجرا، ابزار دیوار نگاره و مواد مورد استفاده در آن است.

آن چه در نگاشت دیوارنگاره اهمیت دارد، هماهنگ بودن و تناسب اثر با دیوار است. دیوارها با موقعیت ها و شرایط متفاوتی که دارند، انواع گوناگونی از دیوارنگاره را می طلبند. دیوارنگاره باید با محیط پیرامون خود و دیواری که بر روی بستر آن نگاشته می شود، سنخیت داشته باشد.

بار معنایی دیوارنگاره می تواند دارای مفاهیم ملی، تاریخی، مذهبی، اجتماعی، هنری، ادبی و … باشد که عوامل متفاوتی تعیین کننده آن هستند که شامل این موارد می باشند: کارفرمایان، هنرمندان، عوامل مناسبتی، محیط و بستر دیوارنگاره و عواملی از این دست.

هر اثر هنری و بصری برای ارتباط بر قرار کردن و تأثیر گذاشتن بر بیننده خلق شده و در معرض دید قرار می گیرد. مخاطبان دیوارنگاره شهروندان و ساکنین شهر هستند. دیوارنگاره ها با هدف ارتقا سواد و آگاهی فرهنگی، هنری، اجتماعی و … یا برای تلطیف فضا و رنگ و جان بخشیدن به محیط های پر ازدحام و ماشینی و زیباسازی صورت می گیرد. دیوارنگاره می توان باعث افزایش روحیه و امید در آدم ها شود و از میزان تنش محیطی بکاهد.

مصالح دیوارنگاره بستگی به جنس دیواره و بستری دارد که بر روی آن نقش زده می شود. شرایط اقلیمی و محیطی نیز در جنس مصالح دیوارنگاره تأثیر فراوانی دارند. ایجاد پروژه های زیباسازی و دیوارنگاره به جهت بهبود کیفیت زیست شهروندان و ساکنین می باشد و ماندگاری آن به میزان استقبال عموم مردم در مواجهه با اثر می باشد.

ما در این مجموعه برای اجرای دیوارنگاره از برترین و مسلط ترین هنرمندان در طراحی و ترسیم نقوش بهره می بریم. متریال استفاده شده در دیوارنگاره در این مرکز، از مرغوب ترین متریال موجود بوده و در نهایت ظرافت و دقت بر روی دیوار معابر و دیگر مکان های عمومی اجرا می شود. این متریال برای تمامی فصول و شرایط جوی مناسب بوده و کیفیت خود را بر روی دیوار حفظ می نماید. باید دقت گردد اگر دیوارنگاره به شیوه ای نادرست اجرا گردد، تأثیری معکوس بر مخاطبین خود می گذارد.