مجری فضای سبز

فضای سبز شهری که توسط مجری متخصص اجرا می شود، قسمتی از شهرها هستند که با ایجاد بافت و پوشش گیاهی و طبیعی، شهر را از جمود توده ای از سازه های بتنی و فلزی و سنگی، خارج ساخته و به آن روح و شمایل زندگی می بخشد. فضای سبز شهری باعث کاهش آلودگی هوا و بهبود کیفیت آن می گردد، روحیه شهروندان را بالا می برد و موجب تلطیف فضا می گردد. فعالیت هایی که توسط مجری فضای سبز در شهرها صورت می گیرد، شامل این موارد می شوند: گل کاری و  ایجاد پوشش گیاهی در پیاده روها، اجرا و پیاده سازی طرح های بوستان ها، ایجاد فضای سبز و پوشش گیاهی در میدان ها و دیگر معابر و بسیاری موارد دیگر.

مجری فضای سبز در زمینه ایجاد و تصحیح نواقص فضای سبز برون شهری اقدام می نماید. یکی از زیباترین و بهینه ترین روش های مرزبندی و ایجاد حصار برای شهرها، شهرک ها، مجتمع ها، ایجاد کمربندهایی با پوشش گیاهی، درختان، شمشاد ها و چمن ها هست که به ایجاد هوای پاکیزه کمک می نماید. مجری فضای سبز در جهت ایجاد و حفظ فضای سبز درون شهری نیز اقدامات لازم را می نماید. فضاهای سبز درون شهری که مجری می تواند برای ایجاد و اصلاح آن ها کارهای ضروری و مفید انجام دهد شامل بوستان ها و پارک های کوچک و بزرگ، میدان ها، پارک های بازی کودکان، زمین های فوتبال، فضاهای سبز اطراف مجتمع های مسکونی، تفرج گاه های حاشیه خیابان ها، چمن کاری ها و پوشش گیاهی کناره بزرگراه ها، پیاده روها، میدان ها، سایر معابر و … می باشد.

 

پارک های ملی و پارک های جنگلی نیز برای نگهداری و رسیدگی به مجری کارشناس و متخصص سپرده می شوند. پارک های ملی با داشتن گونه های گیاهی و جانوری خاص و حفظ شده در طول سالیان و پارک های جنگلی نیز با داشتن قسمتی از طبیعت بکر که در طول زمان مراقبت شده است، نیاز به مراقبت ها و نگهداری تخصصی مبتنی بر دانش لازم، توسط مجری متخصص دارند.

ما در این مجموعه با به کارگیری نیروی متخصص و با تجربه در زمینه فضای سبز و پوشش گیاهی، آماده فعالیت به عنوان مجری فضای سبز شهری در مقیاس خرد و کلان هستیم. نیروهای این مرکز با انواع پوشش گیاهی و محیط سبز و سازگاری آن با آب و هوای هر منطقه و موقعیت جغرافیایی، شناخت کافی دارند و تجربه فعالیت موفق در این زمینه دارند.