پروژه های زیباسازی شهر

پروژه های زیباسازی شهر از آن  جهت اهمیت فراوانی دارند که هویت بصری یک شهر را می سازند و بر روان جمعی شهرواندان اثر می گذارند. شهر بستری است که خاطره جمعی مردمان ساکنش را می سازد و چون شاکله و پیکره ای زندگی های فردی را در خود حفظ کرده است. پروژه های زیباسازی شهر از آن جایی اهمیت فراوانی دارند که بیانگر فرهنگ مردمان یک منطقه جغرافیایی است. شهر خانه بزرگتر تمام مردمانی است که در آن زندگی و تکاپو می کنند.

المان های فراوانی در پروژه های زیباسازی شهر تأثیر گذار هستند. رنگ ها و طرح ها و نقش ها یکی از مهم ترین عناصر پروژه های زیباسازی شهر ها هستند. در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان برای زیباسازی شهر ها با استفاده از نمادها و نشانه های فرهنگی، هنری آن جغرافیا، با حفظ نقاط قوت شهر و اصالت موجود در پیکره آن، به زیباسازی خیابان ها و میدان ها و … می پردازند.

پروژه های زیباسازی شهر شامل قسمت ها و زیر مجموعه های متعددی بسته به شهر و موقعیت آن می باشد که برخی از آن بخش ها عبارت هستند از: جا گذاری المان ها و تندیس ها در مکان های مناسب یا ترمیم المان های آسیب دیده یا حذف المان های نازیبا. گرافیک محیطی که می توان گفت چهره شهر و خیابان هایش می باشد و تأثیر مستقیم بر روح و جان گذرندگان دارد. تبلیغات شهری که باید در مکان های درست و در ابعاد درست واقع شوند تا هم اثر گذار باشند و بازدهی داشته باشند و هم چهره شهر را مخدوش ننمایند. مبلمان شهری یکی دیگر از بخش ها است که به صورت بی واسطه بر رفاه و راحتی شهروندان تأثیر دارد و در پروژه های زیباسازی مورد توجه ویژه قرار گیرد. نمایشگر های شهری که هم در جهت اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و یا تبلیغات به کار برده می شوند. پل های عابر شهری، نور پردازی، بهسازی محیط شهری و رفع نواقص و نازیبایی ها و خرابی ها و بسیاری موارد دیگر.

پروژه های زیباسازی شهر از آن جایی که با سلامت روان افراد در ارتباط می باشد، باید به دست افرادی متخصص مجرب و آشنا در حوزه های معماری شهری و فرهنگ و هنر انجام گیرد. حفظ اصالت سیمای شهر در کنار افزودن عناصری سازنده و پویا در حوزه های فرهنگ و هنر و ادبیات و … می تواند به بهبود حال و روحیه جمعی منجر گردد.