مرمت ابنیه تاریخی

مرمت ابنیه تاریخی به دلیل سستی بنا و از دست رفتن کیفیت اولیه مواد و مصالح آن و تأثیر عوامل بیرونی دیگر، می باشد. مرمت ابنیه تاریخی باید به دست مرمت گرانی با تجربه و ماهر صورت گیرد تا به اصالت ابنیه تاریخی خدشه ای وارد نشود و یا در طول مرمت یا تعمیر، پیکره آن آسیب نبیند. تخریب ابنیه تاریخی به دلایل متفاوتی روی می دهد که در آن صورت نیاز به مرمت به وجود می آید. یکی از این دلایل تخریب ابنیه تاریخی اثرات زیست محیطی بر بدنه و شاکله آثار باستانی است. یکی از تأثیرگذارترین عوامل زیست محیطی، هوازدگی به دلیل وجود بادها و ترکیب آب باران با بدنه ابنیه تاریخی است. آلاینده های دیگر زیست محیطی نیز بر بنا اثر مخرب دارند و نیاز به مرمت اصولی را به وجود می آورند. این عوامل سنگ ها و مصالح را رقیق و پوک می کنند و باعث فرسایش بنا می شوند. مرمت گران برای مرمت بناهایی که به این دلایل دچار فرسایش شده اند و می شوند، روش های ویژه ای دارند.

سستی و استقامت کم بنا، دلیل دیگری است که بسیاری از ابنیه تاریخی را نیازمند مرمت می نماید. ترک خوردگی ها از علائم سستی بنا ها می باشند که بر اثر تغییرات ناگهانی دما و سرما و گرمای شدید به وجود می آید. مرمت این موارد نیز در حوزه وظایف مرمت گر ابینه تاریخی می باشد. رویش گیاهان و پوشش گیاهی نیز از دلایل تخریب و آسیب ابنیه تاریخی است که لزوم مرمت را آشکار می سازد. رشد و گسترش ریشه گیاهان، زیربنای این آثار باستانی را سست می کند و پوشش گیاهی در مجاورت دیوارهای ابنیه تاریخی، باعث سستی بافت دیوارها می شود.

عوامل انسانی نیز یکی از اصلی ترین عوامل تخریب ابنیه تاریخی می باشد. گودبرداری های غیر اصولی در نزدیکی و مجاورت با بناهای باستانی، حفاری های غیر مجاز برای پیدا کردن زیرخاکی در اطراف آثار باستانی و دیگر عوامل عمدی و غیر عمدی انسانی باعث تخریب بسیاری از آثار باستانی و ابنیه تاریخی گشته است. شناخت کافی و اشراف کامل به آثار باستانی، تاریخ و قدمت آن ها از ضروریات یک کارشناس مرمت می باشد. همچنین روش های مناسب برای تعمیر و بازسازی و انتخاب بهترین روش برای بازسازی آثار باستانی از مهارت های مرمت گر است. ما در این مجموعه با بهره گیری از کارشناسان و متخصصان زبردست به احیا و باز زنده سازی آثار باستانی می پردازیم.