مرمت ابنیه سنتی

مرمت ابنیه سنتی، عملیاتی سخت و حساس است که نیازمند دانش و تجربه می باشد. باید به دست افرادی کار بلد و استاد کار در این زمینه انجام گیرد. ابنیه سنتی بسیار ارزشمند هستند و تاریخ و فرهنگ و هنر یک خطه را در خود جای داده اند. به همین دلیل باید از آن ها به خوبی نگهداری گردد. مرمت ابنیه سنتی روش درست حفظ بافت تاریخی یک جغرافیا است. به عبارت دیگر می توان گفت ابنیه سنتی خود بخشی از تاریخ مجسم یک مرز و بوم هستند که مرمت آن ها باید توسط افرادی کاردان صورت بگیرد.

فرسودگی و زوال حاصل گذشت زمان است و تمامی ساختمان ها، از جمله ابنیه سنتی را تحت تأثیر خود قرار می دهد. علاوه بر آن عوامل دیگری نیز باعث تخریب و آسیب به ابنیه سنتی می شوند. باید در اولین فرصت ممکن مرمت گردند، مانند نگهداری نادرست و غیر اصولی از بناها و عمل نکردن به قوانین درست ساخت و ساز در مجاورت ابنیه سنتی. یا تخریب و آسیب زدن به ابنیه سنتی توسط عوامل انسانی که باید مرمت بر روی آن ها انجام گیرد.

مرمت ابنیه سنتی می تواند در انواع گوناگونی انجام گیرد. به صورت کلی یا جزئی باشد. در صورت کلی مرمت ابنیه سنتی، بازسازی انجام می گیرد.

قسمت هایی از ابنا که تخریب شده است و از کلیت بنا حذف شده است. با توجه به ساختار و پیکره قبلی مجددا ساخته می شود. در این موارد بازسازی به صورت پایبندی به فرم و ساختار اولیه می باشد.

کارهای اصولی در مرمت ابنیه سنتی

یکی از کارهای مهم و اصولی در مرمت ابنیه سنتی، افزودن مقاومت و استحکام ساختمان و بنا می باشد. از آن جایی که عوامل محیطی و جوی، بارش ها، آلودگی ها، بستر خاک یک منطقه و مواردی از این دست، بر روی ابنیه سنتی تأثیری مستقیم و زیاد می گذارد، می توان با افزایش استقامت بنا تأثیر این عوامل را کاهش داد. مرمت اصولی و مطلوب ابنیه سنتی موجب افزایش طول عمر این بنا ها می شود.

مرمت ابنیه سنتی در این مجموعه با ترکیبی از تجربه و دانش انجام می گیرد. ما در این مرکز با بهره گیری از استاد کاران با تجربه این فن و همچنین متخصصان و مهندسین مجهز به دانش روز بهره برده ایم. ما در این زمینه دارای تجربه و سابقه کاری قابل قبول بوده و آماده پذیرش پروژه های کوچک و بزرگ می باشیم. برای کسب اطلاعات بیشتر با همکاران ما در این مجموعه تماس حاصل فرمایید.