مرمت تزئینات خانه قدیمی

مرمت تزئینات خانه قدیمی به دلیل ارزشمندی و حساسیت این بناها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در میان بناهای تاریخی، خانه قدیمی به عنوان میراث دار خانواده و فرهنگ ایرانی نیاز به حفظ و نگهداری ویژه ای دارد. تزئینات خانه جزوی از معماری آن است که مربوط به معماری بخش داخلی بنا و نمای درونی می باشد که با گذر زمان نیاز به مرمت و ترمیم دارد.

مرمت تزئینات خانه قدیمی شامل مرمت تزئینات آجری، کاشی کاری، نقاشی، تزئینات سنگی، گچبری، آینه کاری، تزئینات چوبی و … می باشد. مرمت هر کدام از این تزئینات در خانه قدیمی نیاز به هنر مربوطه و تخصص ویژه ای دارد. در معماری ایرانی، تک تک این تزئینات و المان های به کار رفته در تزئینات خانه قدیمی، دارای معنا و مفهومی منحصر به فرد هستند. رنگ ها و نقوش به کار رفته در کاشی کاری ها، نقاشی ها و … در تزئینات خانه قدیمی، در هر خطه از ایران یک معنا و مفهوم ویژه دارد و نشان دهنده سبک زندگی و سنت ها و خصوصیات مردمان آن خطه است. به همین دلیل مرمت اصولی و درست این تزئینات باعث حفظ و نگهداری فرهنگ و معماری سنتی ایران است.

کارشناسانی که در مرمت تزئینات خانه قدیمی نقشی ایفا می کنند شامل کارشناسان مرمت آثار و بناهای تاریخی، هنر، استادکاران تجربی مرمت، مهندسین برق، تأسیسات، عمران، معماری، شیمی و … می باشد.

خانه قدیمی را به طور معمول به سه روش می توان مرمت کرد که شامل به سازی خانه قدیمی، نوسازی خانه قدیمی، باز سازی خانه قدیمی می باشد. در روش نوسازی تزئینات خانه قدیمی که دچار آسیب شده است با توجه به آثار باقی مانده و با وفاداری به اصالت بنا، نوسازی می شود. در روش باز سازی، ترمیم و مرمت عمیق تر بوده و همراه با باز سازی ساختار ها و زیربنا ها می باشد. در روش به سازی، آسیب ها و تخریب های جزئی و ظاهری خانه قدیمی مورد اصلاح قرار می گیرد و تغییرات بنیادین صورت نمی گیرد.

مرمت تزئینات خانه قدیمی امری بسیار پر اهمیت و حساس است که باید به دست افرادی با تجربه و ماهر صورت بگیرد تا به کلیت و ساختار خانه قدیمی و اصالت آن خدشه ای وارد نشود. در این راستا علاوه بر بهره بردن از نیروهای انسانی حاذق و توانا، نیاز به امکانات و تجهیزات کافی و به روز می باشد تا عملیات در نهایت ظرافت و حساسیت صورت گیرد.