مجری آموزش و ترویج صنایع دستی

این مجموعه مجری آموزش و ترویج صنایع دستی می باشد. صنایع دستی هر کشوری، نمایان گر هویت فردی و جمعی آن بوم و جغرافیا می باشد که در ایران به دلیل گوناگونی اقوام و فرهنگ ها، تنوع و گستردگی بسیاری دارد که باید در زنده نگه داشتن و ترویج آن کوشید که یکی از راه های آن، آموزش درست و اصولی توسط مجری با کفایت و مسئولیت پذیر می باشد.

امروزه به تدریج، استقبال و توجه جهانی از بخش مدرنیته و تکنولوژی و ابزار تولید شده توسط دستگاه های ماشینی، به سوی محصولات انسانی و صنایع دستی هر قوم و کشور می رود و ارزش این اشیاء پیش از پیش نمایان می گردد و اهمیت و لزوم وجود مجری آموزش و ترویج صنایع دستی را به عنوان مرکزی متمرکز برای کسب مهارت و تخصص در این فنون، نمایان می سازد.

رشته ها و حوزه هایی که مجری آموزش و ترویج صنایع دستی در آن زمینه ها فعالیت می نماید، بسیار متنوع است که شامل این موارد می شوند: تذهیب و نگارگری، بافت فرش و گلیم، خطاطی و خوش نویسی، رنگرزی به روش های سنتی، شیشه گری، سفال گری، معرق کاری و منبت کاری، خاتم کاری، قلمزنی، قلاب دوری، سوزن دوزی، سرمه دوزی، مینا کاری، حصیر بافی و بسیاری موارد دیگر. هر کدام از این صنایع دستی برای یک یا چند ناحیه از ایران می باشد که به شیوه و آداب و رسوم مردمان آن ناحیه انجام می گیرد.

مجری آموزش و ترویج صنایع دستی با گسترش این دانش، به زنده نگه داشتن فرهنگ ملی و ایرانی و احیای آن کمک می نماید که سرمایه ملی و فرهنگی ما نیز محسوب می شوند. همچنین مجری آموزش صنایع دستی با ترویج این فنون به ایجاد خود اشتغالی کمک کرده و باعث رونق بخشیدن به کسب و کارهای فردی و خانگی و افزایش تخصص در میان افراد می شود.

ما در این مجموعه با بهره بردن از اساتید تحصیل کرده و متخصص در زمینه آموزش صنایع دستی و استادکاران با تجربه، به ترویج این فنون می پردازیم و سعی در احیای درست آن ها به سبک و سیاق اصیل و دیرینه خودشان داریم. هدف این مجموعه پرورش نیروی متخصص و ایجاد و گسترش کسب و کارهای خانگی می باشد. گسترش و ترویج صنایع دستی به زنده نگهداشتن این بخش فرهنگی و تاریخی کمک می نماید و استفاده از صنایع دستی را در میان عموم مردم ترویج می دهد.