پیمانکار میراث فرهنگی و گردشگری

پیمانکار میراث فرهنگی و گردشگری در زمینه حفظ و نگهداری از میراث فرهنگی و ترویج و گسترش گردشگری، فعالیت می نماید. میراث فرهنگی یک کشور هویت ملی آن جغرافیا است که تاریخ و فرهنگ گذشته و امروز مردم آن کشور را نمایان می سازد و باید در جهت حفظ و نگهداری از آن کوشید و پیمانکار مربوطه در این زمینه خدمات رسانی می نماید. گردشگری نیز حوزه ای است که به معرفی و ترویج میراث فرهنگی و هویت ملی کمک می نماید. رونق بخشیدن به بخش گردشگری، سهم بزرگی در زنده نگهداشتن میراث فرهنگی دارد و پیمانکار میراث فرهنگی و گردشگری، این دو فعالیت را به صورت موازی و در راستای یکدیگر،پیش خواهد برد.

از فعالیت های پیمانکار میراث فرهنگی و گردشگری، انجام و اجرای پروژه های باستان شناسی می باشد که به منظور استخراج، اکتشاف و بازیابی آثار باستانی ارزشمند می پردازد و آن ها را پس از آماده کردن و زدودن آلودگی ها، به بخش های مربوطه در میراث فرهنگی می رساند تا تثبیت گردند و در بخش های مربوطه مانند موزه ها به نمایش در آیند یا مورد کاوش و مطالعه قرار گیرند.

یکی دیگر از وظایف پیمانکار میراث فرهنگی و گردشگری، این است که به مرمت آثار باستانی به دست آمده بپردازد. مرمت آثار باستانی شامل مرمت اشیاء به دست آمده در اکتشافات، مرمت بناها و بقعه ها و خانه های قدیمی و موزه ها می شود که بخش بزرگی از میراث فرهنگی ایران را تشکیل می دهند. این مرمت می تواند به صورت کلی یا جزئی بنا بر شرایط متفاوت باشد.

فعالیت های دیگر پیمانکار میراث فرهنگی و گردشگری، ترویج و معرفی آثار باستانی می باشد که به صورت رونق بخشیدن به گردشگری می باشد. پیمانکار میراث فرهنگی و گردشگری با معرفی و شناساندن صنایع دستی، آثار باستانی، بناهای تاریخی و مواردی از این دست، به زنده نگه داشتن و رونق بخشیدن به میراث فرهنگی کمک می نماید و از به حاشیه بردن آن جلوگیری می نماید.

به کار بردن تجهیزات مدرن و به روز در کنار دانش تخصصی، در انجام پروژه های باستانی اهمیت فراوانی دارد که پیمانکار میراث فرهنگی و گردشگری باید به آن ها مجهز باشد.

ما در این مجموعه از کارشناسان و متخصصین آکادمیک، افراد خبره در این حوزه ها و استادکاران تجربی، بهره برده ایم و با هدف بالا بردن سواد فرهنگی و حفظ و نگهداری از میراث کشورمان، در زمینه های گوناگون مربوطه فعالیت می نماییم.