ساخت بازارچه شهری

ساخت بازارچه شهری از آن جهت حائز اهمیت فراوان است که بازارچه شهری به عنوان نقطه تلاقی شهروندان با یکدیگر، به کالبد شهری روح و جان می بخشد. آن چه در ساختار و معماری یک شهر اهمیت فراوان دارد، ایجاد پیوند و تعامل بین ساکنین یک شهر و پیکره آن است و بازارچه شهری یکی از مهمترین نقاط تعاملی است که ساخت آن دارای ظرافت های ویژه ای است که نباید نادیده گرفته شود.

ساخت بازارچه شهری با ساخت دیگر مراکز خرید و مجتمع های تجاری، یکسان نیست و درست است که تجارت و داد و ستد اشتراکات این فضاها است ولی معماری و شمایل بازارچه به کل متفاوت می باشد و یادآور بازار می باشد. بازار های هر ملیت، نمایانگر فرهنگ آن کشور هستند و عناصری از فرهنگ و تاریخ آن کشور را به دوش می کشند.

ساخت بازارچه شهری به طور معمول در فضایی عمومی و پر تردد صورت می گیرد و از رونق بیشتری نسبت به دیگر مراکز خرید برخوردار است به طوری که در مناسبت های خاص به یکی از شریان های حیاتی شهر مبدل می گردد. در ساخت این مکان، هندسه مکان دارای اهمیت فراوانی است. بازارچه شهری به طور رایج ساختارهایی منظم دارد مانند یک چند ضلعی یا یک دایره که دو سر بازارچه را به یکدیگر می رساند یا از مسیرهایی خطی و منظم تشکیل شده است. ساخت بازارچه معمولا به صورت طبقات متعدد نمی باشد و ساختاری مسطح دارد.

راسته بازارچه، شمایل مغازه ها و واحدهای اصناف، کلیت بازارچه را تشکیل می دهند. ساخت بازارچه شهری به تمرکز محصولات مغازه ها و نوع شغل ها نیز بستگی دارد و می تواند متفاوت باشد. المان های تشکیل دهنده مغازه ها و ابعاد آن ها و نمای بنا می تواند با کلیت بازار و موضوع مشاغل در ارتباط باشد.

در ساخت بازارچه شهری راحتی و استفاده شهروندان، دسترسی آسان، پهنای مناسب راسته ها، ورودی ها و خروجی ها مناسب و قابل دسترس و بسیاری نکات دیگر دارای اهمیت فراوان هستند. ساخت بازارچه شهری باید در مکان هایی صورت بگیرد که مرکزیت داشته و تردد شهروندان در آن نقاط بیشتر باشد. نقاط تلاقی خیابان ها و مسیرهای مختلف، یکی از بهترین مراکز برای ساخت این مکان می باشد.

این مجموعه با داشتن طراحان و معماران مجرب و توانمند، طرح های پر بازده و کاربردی در این زمینه ارائه خواهد داد و حفظ اصالت و تاریخچه مکان را در اولویت خویش قرار خواهد داد.