ساخت و راه انداری فضاهای تجاری

ساخت و راه اندازی فضاهای تجاری نیاز به شناخت کامل منطقه، آداب و رسوم و فرهنگ ساکنان، محیطی که مرکز یا مجتمع تجاری در آن واقع شده و همسایگانش و بسیاری موارد دیگر دارد. ساخت و راه اندازی فضاهای تجاری، یکی دیگر از خدمات ما در این مجتمع است که زیر نظر مشاورین خبره و کارشناسان در زمینه های تخصصی انجام می گیرد.

در ساخت و راه اندازی فضاهای تجاری، دو زمینه اصلی وجود دارد که مجری و پیمانکار با کارفرما هم فکر کرده و نظرات کارفرما را در طراحی اجرا می نماید. اولین زمینه، ساختار کلی فضاهای تجاری، شیوه اجرا و روش ساخت، شمایل و نمای مرکز تجاری، سهم بندی و چگونگی معماری، جزئیات حد و حدود و بسیاری موارد دیگر که به کلیت ساخت و راه اندازی مجموعه فضاهای تجاری مربوط می شود. زمینه دوم ساختار داخلی مغازه ها و خرده فروشی ها است. فرم و شکل و حد و حدود مغازه ها، تقسیم بندی های و تخصیص فضاهای مورد نیاز برای بخش های فروشگاهی، خوراکی، تفریحی و خدماتی و بخش هایی که به آسایش و رفاه حال مشتریان و مراجعین کمک نماید و آن ها را تشویق نماید تا از تمام طبقات مجتمع تجاری بازدید کنند و از خدمات گوناگون مرکز استفاده نمایند. گنجاندن گزینه های بیشتر در زمان ساخت و راه اندازی فضاهای تجاری، این امکان را به وجود می آورد تا زمان بیشتری را در آن مرکز سپری نمایند.

یکی از وظایف گروه اجرایی در مرحله ساخت و راه اندازی فضاهای تجاری، شناسایی نقاط کور، مراکز پر تردد، تحلیل فضایی و سه بعدی مجتمع تجاری و شناسایی نقاط بحران زا و ارائه راه حل های مناسب و کارساز و تقسیم درست موقعیت ها در سراسر پروژه می باشد. استفاده مناسب از المان های هویت بخش به مجموعه و مبلمان عمومی مناسب، برای استفاده مراجعین در سراسر مجتمع تجاری نیز می تواند موجب استقبال و رفاه حال مراجعین گردد.

ساخت و راه اندازی فضاهای تجاری اگر به صورت تخصصی و با بررسی تمامی جوانب، استحکام و معماری بنا، بستر و محیط مناسب برای احداث، شیوه مناسب دکوراسیون و نما با توجه به موقعیت محلی و منطقه ای، نحوه درست اختصاص اصناف و چینش قسمت های رفاهی و خدماتی در سراسر مجتمع تجاری و … انجام گیرد، باعث رشد اقتصادی مجموعه گشته و رونق می یابد.

ما در این مرکز با مجموعه ای از بهترین کارشناسان و متخصصان از ابتدای ساخت و راه اندازی تا پایان و بازگشایی درکنار کارفرمایان گرامی خواهیم بود.