طراحی و ساخت بازارچه

طراحی و ساخت بازارچه، یکی از فعالیت های این مجموعه است که در مقیاس های کوچک و بزرگ پیاده سازی می گردد. بازارچه فضای تجاری مسقف یا بسته ای است که از لحاظ طراحی و ساخت و عناصر و اجزاء با پاساژ ها، مراکز خرید و مال ها متفاوت است. یکی از مهم ترین چیزهایی که بازارچه را از دیگر فضاهای تجاری متمایز می نماید، معماری و پیکره بازارچه است. بازارچه مجموعه ای از واحد های تجاری کوچک است که در یک راستا کنار هم قرار گرفته اند. طراحی و ساخت این راستا در بازارچه، می تواند یک فضای کوچک دایره ای شکل را شامل شود یا یک یا چند راهرو متقاطع یا مواردی دیگر. واحدهای تجاری و مغازه ها می توانند در یک سوی راستا قرار گیرند یا در دو سوی راستا.

بازارچه می تواند موضوعی واحد و مشخص داشته باشد، مانند بازارچه هنرهای دستی، یا دارای موضوع ها و مشاغل متعدد باشد، مانند بازارچه های زیرگذرها. طراحی و ساخت بازارچه با نوع مشاغل مرتبط می باشد و المان های به کار رفته در معماری آن می تواند متناسب با سبک و سیاق مغازه ها باشد. گنجاندن بازارچه در فضای شهری و طراحی و ساخت درست و اصولی آن، از این جهت اهمیت دارد که باعث ایجاد تعامل شهروندان و اجزاء کارامد شهری می شود و به فعالیت های جمعی رونق می بخشد.

برخلاف پاساژها و مراکز خرید که نمونه هایی مدرن و پیشرفته از مراکز تجاری می باشند، بازارچه بیانگر و جلوه گر فرهنگ یک شهر و مردمان آن می باشد و طراحی و ساخت آن باید به گونه ای باشد که بر روی عناصر فرهنگی و ملی متمرکز باشد. طراحی و ساخت بازارچه شباهت ها و اشتراکات فراوانی با بازارهای سنتی ایرانی دارد و از این جهت فرم و ساختاری آشنا با ذائقه و سلیقه مردم ایران دارد. علاوه بر طراحی و ساخت بازارچه، آن چه اهمیت دارد، موقعیت و محلی است که بازارچه در آن واقع شده است. اگر بازارچه در مکانی واقع شود که تردد کافی ندارد و به اندازه کافی در معرض دید و توجه نیست، نمی تواند به قدر کافی رونق داشته باشد. ما در این مجموعه از باتجربه ترین و حاذق ترین طراحان و معماران برای طراحی و ساخت بازارچه بهره برده ایم. کارشناسان ما با بررسی دقیق موقعیت و ساختار آن و بستری که بازارچه در آن واقع شده است، اقدام به ارائه طرح به کارفرمایان مربوطه می نمایند.