میراث فرهنگی

مجری آموزش و ترویج صنایع دستی

مجری آموزش و ترویج صنایع دستی این مجموعه مجری آموزش و ترویج صنایع دستی می باشد. صنایع دستی هر کشوری، نمایان گر هویت فردی و جمعی آن بوم و جغرافیا می باشد که در ایران به دلیل گوناگونی اقوام و فرهنگ ها، تنوع و گستردگی بسیاری دارد که باید در زنده نگه داشتن و [...]

توسط |2023-02-01T15:32:47+00:00فوریه 1st, 2023|میراث فرهنگی|0 کامنت

پیمانکار میراث فرهنگی و گردشگری

پیمانکار میراث فرهنگی و گردشگری پیمانکار میراث فرهنگی و گردشگری در زمینه حفظ و نگهداری از میراث فرهنگی و ترویج و گسترش گردشگری، فعالیت می نماید. میراث فرهنگی یک کشور هویت ملی آن جغرافیا است که تاریخ و فرهنگ گذشته و امروز مردم آن کشور را نمایان می سازد و باید در جهت حفظ و [...]

توسط |2023-02-01T15:28:51+00:00فوریه 1st, 2023|میراث فرهنگی|0 کامنت

پروژه های باستان شناسی

پروژه های باستان شناسی پروژه های باستان شناسی با بهره گیری از تکنیک ها و تجهیزات روز به حفاری، استخراج و اکتشاف آثاری همچون بناهای تاریخی و معماری، دست ساخته ها، بازمانده های انسانی و ... می پردازند. نتایج به دست آمده در پروژه های باستان شناسی، پس از بازیابی، تحلیل، بررسی و مستند [...]

توسط |2023-02-01T15:26:39+00:00فوریه 1st, 2023|میراث فرهنگی|0 کامنت
رفتن به بالا