دیوارنگاره

دیوارنگاره دیوارنگاره به هر گونه تصویر کردن طرح ها، نقش ها، اشکال، نمادها، کلمه ها و مانند آن بر روی دیوارها یا عناصر یک مکان عمومی می گویند. دیوارنگاره هنری مختص دنیای مدرن نیست و به قدمت تاریخ انسان وجود داشته است و در هر دوره تاریخی متناسب با حال و هوا و شرایط زمانه [...]