بازسازی مجتمع مسکونی

بازسازی مجتمع مسکونی از آن جایی که هزینه تخریب و ساخت آپارتمان ها بالا رفته است، بسیاری از مالکان با وجود فرسایش بنا، تمایل به بازسازی مجتمع مسکونی دارند. بازسازی مجتمع مسکونی، ظاهر بنا را تغییر داده و زیباتر می نماید. کیفیت کاربری ساختمان را بالاتر می برد و گاه با تغییر سیستم های [...]