برگزاری نمایشگاه دائمی

برگزاری نمایشگاه دائمی برگزاری نمایشگاه دائمی بستری برای ارتباط پیوسته میان صاحبان حرفه ها و عرضه کنندگان کالا و خدمات و دریافت کنندگان کالا و خدمات به وجود می آورد. نمایشگاه به دلیل به نمایش گذاشتن و در معرض قرار دادن اجناس و خدمات، تبلیغی زنده و قدرتمند برای بسیاری از تولید کنندگان و عرضه [...]