پروژه عمرانی

پروژه عمرانی پروژه عمرانی پروسه ای است در جهت ساخت و ساز یک سازه، بنا، ساختمان و مانند آن که توسط مهندسین عمران، معماری، شهرسازی و ... انجام می گیرد. پروژه های کوچک و بزرگ راه سازی، سد سازی، ساخت مجتمع های مسکونی و تجاری و اداری، نوسازی بافت فرسوده و مواردی از این دست، [...]