مرمت بقعه

مرمت بقعه مرمت بقعه به دلیل سن بالای این اماکن متبرک و تاریخ و گذشته ای که در ساختار آن ها نهفته است، اهمیت فراوانی دارد. بقعه که در گذشته به خانقاه نیز اطلاق می شده است، امروزه به هر اماکن متبرکه و زیارتگاهی که اغلب در بر گیرنده، مقبره و مزار بزرگان است، [...]