مرمت تزئینات خانه قدیمی

مرمت تزئینات خانه قدیمی مرمت تزئینات خانه قدیمی به دلیل ارزشمندی و حساسیت این بناها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در میان بناهای تاریخی، خانه قدیمی به عنوان میراث دار خانواده و فرهنگ ایرانی نیاز به حفظ و نگهداری ویژه ای دارد. تزئینات خانه جزوی از معماری آن است که مربوط به معماری بخش [...]