مرمت آثار باستانی

مرمت آثار باستانی مرمت آثار باستانی، تخصص و دانش نگهداری و حفظ تاریخ یک خطه و جغرافیا است. واژه مرمت خود به معنی تعمیر و اصلاح هر چیزی است که خلل یا آسیبی به آن وارد شده است. آثار باستانی به دلیل قدمت و طول عمر کهنی که دارند، تعمیر و نگهداری بسیار حساس و [...]